GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp

Cập nhật lúc 06:25:03 20-07-2019 (GMT+7) Lượt xem:814

Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp: Ban Tổ Chức và Chương Trình Khóa Tu Mùa Hè NỤ SEN HỒNG II - 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA HỘ PHÁP
(TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP)
BAN TỔ CHỨC
KHÓA TU MÙA HÈ LẦN THỨ II NĂM 2019
CHỦ ĐỀ: NỤ SEN HỒNG
(Từ ngày 24 - 28/07/2019 (nhằm ngày 22 - 26/06/Kỷ Hợi)
 
I. BAN TỔ CHỨC:
TRƯỞNG BAN: HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG HIỂN
 
CÁC PHÓ BAN:
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA           ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ   
ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐẠO                    ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI THÀNH
ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN HƯNG (VT)               
THƯ KÝ: ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC DUY
THỦ QUỸ: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG
 
CÁC ỦY VIÊN:
ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT                            ĐĐ. THÍCH QUẢNG KIÊN
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HÀ                  ĐĐ. THÍCH THIỆN HƯNG     (VT)
SC. THÍCH NỮ TIẾN LIÊN                        NS. THÍCH NỮ MINH HẢI
SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH                   SC. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ              
SC. THÍCH NỮ LIÊN NHÀN                     SC. THÍCH LIỄU NGỘ                    
SC. THÍCH NỮ THANH THẢO                 SC. THÍCH NỮ DUNG LIÊN
SC. THÍCH NỮ MINH HOA                       SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH 
SC. THÍCH NỮ THIỀN HẬU                      SC. THÍCH NỮ HOÀN TÍN
SC. THÍCH NỮ GIÁC TUYỀN                    SC. THÍCH NỮ TÍN LIÊN
SC. THÍCH NỮ NHUẬN HOA
         
II. CÁC TIỂU BAN:
1. BAN ĐIỀU HÀNH:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA
PHÓ BAN:
ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ                       ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG
ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI THÀNH               SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH HOA
 
2. BAN KIỂM SOÁT:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ
PHÓ BAN:
ĐĐ. THÍCH NHUẬN ĐĂNG                      ĐĐ. THÍCH ĐỨC DUY
ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT                             SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH
CÁC ỦY VIÊN:
ĐĐ. THÍCH PHÁP HẠNH                          ĐĐ. THÍCH PHÁP LUÂN                
ĐĐ. THÍCH PHÁP TUỆ                              ĐĐ. THÍCH PHÁP QUANG   
ĐĐ. THÍCH PHÁP TRÍ                               SC. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ               
SC. THÍCH NỮ GIÁC TUYỀN                    SC. THÍCH NỮ NHUẬN HOA
CÁC ỦY VIÊN: TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
3. BAN TIẾP TÂN:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG KIÊN
PHÓ BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH HỮU TÂM
 
4. BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
TRƯỞNG BAN:   ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI THÀNH
PHÓ BAN: 
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HÀ (MC LỄ HÀNH CHÁNH)
SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH HOA                
CÁC ỦY VIÊN: NHÓM HOẠT NÁO
 
5. BAN ẨM THỰC:       5 ngày
TRƯỞNG BAN: ĐĐ THÍCH THIỆN HƯNG
PHÓ BAN:
 • CÔ PHÚC            PT. PHÁP HẠNH
CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ NẤU ĂN:
- NGÀY 24/07/2019 (22/06/AL): NHÓM TỪ THIỆN CÔ 3 CHẮC H. ĐẤT ĐỎ
- NGÀY 25/07/2019 (23/06/AL): SC. THÍCH NỮ TIẾN LIÊN
- NGÀY 26/07/2019 (24/06/AL): SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH VÀ TP. TP. HCM
- NGÀY 27/07/2019 (25/06/AL): NS. THÍCH NỮ MINH HẢI
- NGÀY 28/07/2019 (26/06/AL): ĐĐ. THÍCH THIỆN HƯNG
 
6. BAN HÀNH ĐƯỜNG:
TRƯỞNG BAN: SC. THÍCH NỮ THIỀN HẬU
PHÓ BAN: LIỄU NGỘ
- HUYNH TRƯỞNG DIỆU HƯƠNG
- GĐPT TRUNG TÂM NĐHP                               - TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
7. BAN TRÀ NƯỚC:
- SC. THÍCH NỮ ĐĂNG LIÊN                             - CHƯ NI TỊNH XÁ NGỌC QUANG
- SC. THÍCH NỮ HOÀN TÍN
 
8. BAN TIẾP LỄ:
- SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH                    - SC. THÍCH NỮ THANH THẢO
- SC. NHƯ THÀNH  (CĐ)                                    - SC. THÍCH NỮ GIÁC TUYỀN
 
9. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
(tiếp nhận HS, quản lý điện thoại, in chứng nhận, thẻ đeo….)
SC. THÍCH NỮ QUẢNG CHÂU                          SC. THÍCH NỮ LIÊN NHÀN           
SC. THÍCH NỮ ĐỊNH ĐỨC                                 SC. THÍCH NỮ DUNG LIÊN
SC. THÍCH NỮ DIỆU NGỌC                               PT. TUẤN HẢI                                 
 
10. BAN NGHI LỄ:
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG KIÊN                        ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN THIỆN
ĐẠI ĐỨC THÍCH HỮU TÂM
 
11. BAN TRANG TRÍ:
ĐĐ. THÍCH NHUẬN ĐĂNG                                ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC DUY
CÁC CHÚ TT NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP.
 
12. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:
TRƯỞNG BAN: ĐĐ. THÍCH NGUYÊN TRỤ
PHÓ BAN: SC. THÍCH NỮ THANH THẢO
CS. QUẢNG CHUYÊN- LÊ NGỌC CẢM
CS. ĐỒNG TÂM NGUYỄN VĂN TRƯỞNG
CÁC ỦY VIÊN:
CS. TỊNH MẠNH - NGUYỄN QUỐC DŨNG
CS. THIỆN PHÁP - NGÔ XUÂN TRỌNG VÀ KÊNH PHẬT SỰ ONLINE
13. BAN HƯƠNG ĐĂNG:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG                    ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC DUY
 
13. BAN THỊ GIẢ:
TRƯỞNG BAN: SC. THÍCH NỮ HOÀN TÍN
PHÓ BAN: SC. THÍCH NỮ TÍN LIÊN
CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
14. BAN Y TẾ:
- Y TÁ TÂM NGHIÊM                                         CÁC BÁC SĨ BV LÊ LỢI
 
15. BAN TRẬT TỰ:
ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT        
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TTNĐ HỘ PHÁP
 
16. BAN VỆ SINH:        PT. TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP  VÀ PT. TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
17. BAN VẬN CHUYỂN:       CÁC CHÚ TTNĐ HỘ PHÁP
TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
18. BAN ÂM THANH-ÁNH SÁNG:          CHÚ QUÂN
 
19. BAN GIỮ XE:          CHÚ NAM, CHÂU PHA
 
BAN TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA TU MÙA HÈ LẦN THỨ II NĂM 2019
 CHỦ ĐỀ: NỤ SEN HỒNG 
Từ ngày 24-28/07/2019 (22-26/06/Al)
 
STT Thời Gian Nội Dung Người Phụ Trách Ghi
chú
Ngày 1: Ngày 24/07/2019
 1.  
07h:30-10h30 -Tiếp nhận khóa sinh và ổn định các em, chia phòng ở (Nam-Nữ ở hai dãy nhà Đông, Tây riêng biệt, phía sau các chú tiểu)
-Chia nhóm gia đình (trưởng, phó)
 
 • ĐĐ Thích Khải Thành
 • SC. Nguyên Thanh
 • SC. Thanh Thảo
 • SC. Liên Nhàn
 • Tình Nguyện Viên
 
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
12h:00-13h:30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên  
 1.  
13h:30-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình Nguyện Viên  
 1.  
14h:00-16h:00 Sinh hoạt nội quy khóa tu & học oai nghi đi đứng nằm ngồi Đại đức Khải Thành
SC. Minh Hoa
 
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân  
 
 
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
18h:30-19h:45 Tụng kinh Tuổi Trẻ Hạnh Phúc MC: SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
19h:45-20h:45 Giao lưu sinh hoạt các nhóm Đại đức Khải Thành & Tình Nguyện Viên  
 1.  
20h:45-21h:00 Thiền tọa MC: SC. Minh Hoa  
 1.  
21h:00 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & TNV  
Ngày 2: Ngày 25/07/2019
 1.  
04h:30 Thức chúng Tình nguyện viên  
 1.  
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 Lễ sám & lời cầu nguyện buổi sang MC: SC Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
05h:45-06h:15 Tập thể dục Tình nguyện viên  
 1.  
06h:30-07h:15 Điểm tâm MC hướng dẫn  
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, chuẩn bị Lễ Khai Mạc ĐĐ Thích Khải Thành  
 1.  
08h:00-10h:30 Lễ Khai Mạc
(có chương trình riêng)
MC: ĐĐ. Thích Quảng Hà  
 1.  
 
 
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
12h:00-13h30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên  
 1.  
13h:30-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình nguyện viên  
 1.  
14h:00-15h:00 Lắng nghe để hiểu ĐĐ. Nhuận Nghĩa- ĐĐ. Vĩnh Tế- ĐĐ.Minh Đạo- SC. Minh Hoa- SC. Nguyên Thanh & MC.ĐĐ. Khải Thành  
 1.  
15h:00-16h:00 Giao lưu sinh hoạt các nhóm Tình Nguyện Viên  
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa  
 1.  
18h:30-19h:15 Tụng kinh Tuổi Trẻ Hạnh Phúc SC TN Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
19h:15-20h:45 Thuyết giảng: chữ hiếu trong đạo Phật & Dâng trà Tri Ân Cha Mẹ ĐĐ. Thích Khải Thành
Trực tiếp PS.Online
 
 1.  
21h:00 Thư gởi cho cha mẹ SC TN Minh Hoa  
 1.  
21h:15 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên  
Ngày 3: Ngày 26/07/2019
 1.  
04h:30 Thức chúng Tình nguyện viên  
 1.  
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 Tụng kinh Phước Đức SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
05h:45-06h:15 Hành thiền (mặc áo dài) Tình nguyện viên  
 1.  
06h:30-07h:15 Điểm tâm Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, ổn định hội trường Tình nguyện viên  
 1.  
08h:00-09h30 Thuyết giảng TT.Thích Nhật Từ
MC: SC. Minh Hoa
 
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
12h:00-13h30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên  
 1.  
13h:30-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình Nguyện Viên  
 1.  
14h:00-15h:30 Thuyết giảng TT. Thích Thiện Thuận
MC: ĐĐ. Thích Khải Thành
 
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
18h:30-19h:45 Tụng kinh Báo Hiếu SC. Minh Hoa  & Ban nghi lễ  
 1.  
19h:45-20h:45 Gameshow
RUNG CHUÔNG CHÙA
- ĐĐ. Thích Khải Thành  
 1.  
20h:45-21h:00 Lửa trại PT. Tuấn Hải
Các Tình nguyện viên
 
 1.  
21h:00 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên  
Ngày 4: Ngày 27/07/2019
 1.  
04h:30 Thức chúng Tình Nguyện Viên  
 1.  
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 Tụng kinh Phước Đức SC. Minh Hoa  & Ban nghi lễ  
 1.  
05h:45-06h:30 Tập thể dục Tình Nguyện Viên  
 1.  
06h:30-07h:30 Điểm tâm Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, ổn định hội trường Tình Nguyện Viên  
 1.  
08h:00-09h:30 Thuyết giảng:
Tuổi trẻ và Facebook
SC Minh Hoa  
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
12h:00-13h30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên  
 1.  
13h:30-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình Nguyện Viên  
 1.  
14h:00-16h:00 Chương trình trò chơi lớn ĐĐ. Thích Khải Thành & Tình nguyện viên  
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
18h:30-20h:30 Gala ĐĐ. Thích Khải Thành
Các ca sĩ: Sĩ Luân, Phương Thảo, Khánh Hiền, Khánh Huế
 
 1.  
20h:30-22h:30 Thắp nến tri ân tứ trọng ân ĐĐ. Thích Khải Thành  
 1.  
21h:30-21h:45 Thiền tọa SC TN Minh Hoa & Ban Nghi Lễ  
 1.  
21h:45 Chỉ tịnh Ban Kiểm soát  
Ngày 5: Ngày 28/07/2019
 1.  
04h:30 Thức chúng Tình nguyện viên  
 1.  
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 Tụng kinh Phước Đức SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
05h:45-06h:15 Tập thể dục buổi sáng Tình nguyện viên  
 1.  
06h:30-07h:30 Điểm tâm Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, chuẩn bị lễ bế mạc ĐĐ Khải Thành  
 1.  
08h:00-10h:30 Lễ Bế mạc
(có chương trình riêng)
MC: ĐĐ. Thích Quảng Hà  
 1.  
10h:30-11h:30 Thọ trai Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ  
 1.  
11h:30-12h:30 Kết thúc khóa tu, cung tiễn chư Tôn đức BTC về bổn tự và tiễn đưa TNV, khóa sinh ra về.    
 1.  
15h00-17h00 Cúng thí Ban Nghi Lễ  
 
BAN TỔ CHỨC
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu