GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp

Cập nhật lúc 20:27:09 14-06-2017 (GMT+7) Lượt xem:5565

BAN TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA HÈ

Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp. Tọa lạc tại Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Do HT Thích Quảng Hiển làm giám đốc và Đ Đ: Thích Nhuận Nghĩa làm Phó GĐ. Vào ngày 15 đến ngày 19 tháng 07 năm 2017 . Độ tuổi tham gia dự khóa tu từ 13 đến 25 tuổi. ( nhằm ngày 22- 26- 06- Đinh Dậu) sẽ TỔ CHÚC KHÓA TU MÙA HÈ dành cho học sinh và sinh viên. Khóa tu được dàn giảng sư của Ban Hoằng Pháp tỉnh nhà phối hợp với Trung tâm nhân đạo tổ chức. Đại Đức Thích Thiện Thuận cùng Đại Đức Thích Thiện Thông sẽ có những buổi giảng thiết thực cho các em học sinh và các bạn sinh viên về những kinh nghiệm sống với gia đình và bạn bè trong xã hội. Đặc biệt có sự góp mặt của sc Thích nữ Huệ Đức trụ trì Quan âm Tu Viện, người đã có kinh nghiệm nhiều năm tổ chức khóa tu mùa hè cho các em HS SV trên toàn Quốc VỚI DÀN TÌNH NGUYỆN VIÊN NĂNG NỔ GIÀU KINH NGHIỆM hổ trợ cho ban tổ chức khóa tu mùa hè này. Không những tu tập mà còn vui chơi giải trí, hứa hẹn một sân chơi lành mạnh tuyệt vời không nên bỏ lỡ, xin lưu ý: ( Có thầy bóng mây chia sẽ cho khóa tu) Vì sự nghiệp chung của con em chúng ta và hướng đến mục tiêu Xã Hội công bằng Văn minh của Tổ Quốc, chư Tôn đức Tăng ni phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khóa tu mùa hè này, rất mong được quý Phật tử quan tâm đăng ký cho các em tham gia tu học.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP
…………….
TỔ CHỨC KHÓA TU MÙA HÈ 2017
CHỦ ĐỀ: NỤ SEN HỒNG
I. BAN TỔ CHỨC:
TRƯỞNG BAN: HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG HIỂN
CÁC PHÓ BAN:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA          - ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN THÔNG
- ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN THÁI          - ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỊNH
- ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ                     - ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐẠO
- SC. THÍCH NỮ HUỆ ĐỨC (HCM)           - SC. THÍCH NỮ NHƯ MINH
THƯ KÝ: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG
THỦ QUỸ: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA
CÁC ỦY VIÊN:
- ĐĐ. THÍCH NGUYÊN TRỤ                     - ĐĐ. THÍCH BẢO NGHIÊM
- ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT                          - ĐĐ. THÍCH QUẢNG KIÊN
- ĐĐ. THÍCH NHUẬN CHÍNH                   - ĐĐ. THÍCH NHUẬN BẢO
- ĐĐ. THÍCH QUẢNG HÀ                         - SC. THÍCH NỮ ĐỨC TÂM (HCM)
- SC. THÍCH NỮ NGUYÊN XUÂN            - SC. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ   
- SC. THÍCH NỮ ĐĂNG LIÊN                   - SC. THÍCH NỮ THANH THẢO
- SC. THÍCH NỮ TÂM THỊNH                   - SC. THÍCH NỮ BỬU CẨM  
- SC. THÍCH NỮ MINH HOA                     - SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH      
- SC. THÍCH NỮ MINH LIÊN                    - SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH
- SC. THÍCH NỮ THIỀN HẬU                   - SC. THÍCH NỮ TÍN LIÊN
- SC. THÍCH NỮ CHÚC THÀNH               - BAN HỘ TRÌ TAM BẢO
- PT. DIỆU HOA, TP. BÀ RỊA                     - HỘI TỪ THIỆN CHÙA HỘI PHƯỚC
- CỰU TĂNG NI SINH TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
 
II. CÁC TIỂU BAN:
1. BAN ĐIỀU HÀNH:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA
CÁC PHÓ BAN:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN THÔNG           - SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ ĐỨC
2. BAN TIẾP TÂN:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN THÁI
CÁC PHÓ BAN:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐẠO                 - ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG CƯỜNG
- ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN CHÍNH          - ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN BẢO   
3. BAN KIỂM SOÁT:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ
CÁC PHÓ BAN:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN BẢO             - SC. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ
- CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN
(lập danh sách và phân phòng khóa sinh)
4. BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
TRƯỞNG BAN:   ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN THÔNG
CÁC PHÓ BAN:
- SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ ĐỨC                 - SƯ CÔ THÍCH NỮ TÂM THỊNH
- SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH HOA              
5. BAN ẨM THỰC:
TRƯỞNG BAN: SC. THÍCH NỮ NHƯ MINH
CÁC PHÓ BAN:
- SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH                 - SC. THÍCH NỮ MINH LIÊN
6. BAN HÀNH ĐƯỜNG:
- SC. THÍCH NỮ THIỀN HẬU                   - SC. THÍCH NỮ BỬU CẨM  
 - BAN HỘ TRÌ TAM BẢO
7. BAN TRÀ NƯỚC:
- SC. THÍCH NỮ ĐĂNG LIÊN                   - SC. THÍCH NỮ TÍN LIÊN
- CỰU NI SINH TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
8. BAN TIẾP LỄ:
- SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH          - SC. THÍCH NỮ THANH THẢO
- SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH                 - SC. THÍCH NỮ NGUYÊN XUÂN
9. BAN KHÁNH TIẾT VÀ IN GIẤY CHỨNG NHẬN TU SINH:
- NHÂN VIÊN VP BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH.
10. MC LỄ HÀNH CHÁNH:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG NGỮ
11. MC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:
- CHƯ NI QUAN ÂM TU VIỆN, Q. PHÚ NHUẬN, TP.HCM
- SC. THÍCH NỮ TÂM THỊNH
- SC. THÍCH NỮ MINH HOA
12. BAN NGHI LỄ:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐẠO                 - ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG NGỮ
- ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG KIÊN
13. BAN TRANG TRÍ:
- ĐĐ. THÍCH NHUẬN CHÍNH                             - ĐĐ. THÍCH NHUẬN ĐĂNG
- TĂNG SINH TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐẠI TÒNG LÂM
- CÁC CHÚ TT NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP.
14. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:
TRƯỞNG BAN: ĐĐ. THÍCH TRÍ ĐỊNH
CÁC PHÓ BAN:
- ĐĐ. T. NGUYÊN TRỤ                    - ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HÀ
- CS. LÊ NGỌC CẢM-QUẢNG CHUYÊN
15. BAN HƯƠNG ĐĂNG:
- ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG          - CÁC CHÚ TT. NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP
16. BAN THỊ GIẢ:
TRƯỞNG BAN: SC. THÍCH NỮ CHÚC THÀNH
NS TRƯỜNG CAO-TRUNG PHẬT HỌC ĐTL.
17. BAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ KHÓA SINH & QUẢN LÝ ĐIỆN THOẠI
- SC. THÍCH NỮ THANH THẢO               - SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH
(lập danh sách và phân phòng Tu sinh)
18. BAN Y TẾ:
- BÁC SĨ MINH                                - CÁC BÁC SĨ BV LÊ LỢI
19. BAN TRẬT TỰ:
- ĐĐ. THÍCH BẢO NGHIÊM            - ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT
- CÔNG AN ẤP 2                              - GĐPT TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP
20. BAN VỆ SINH:
- ĐẠO TRÀNG TT NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP
21. BAN VẬN CHUYỂN: - ĐẠO TRÀNG TT NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP
22. BAN ÂM THANH-ÁNH SÁNG:
- CHÚ QUÂN
23. BAN GIỮ XE: THUÊ NGƯỜI CHÂU PHA
 
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
 
1. THỜI GIAN: 5 NGÀY, TỪ NGÀY 15-19/07/2017 (Nhằm ngày 22-26/06/AL)
2. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP, ẤP 2, XÃ TÓC TIÊN, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU: Từ ngày 15-19/07/2017 (22-26/06/Al)
 
STT Thời Gian Nội Dung Người Phụ Trách Chuẩn Bị
Ngày tập trung: Ngày 15/07/2017
 1.  
07h:30-10h30 Tiếp nhận khóa sinh và ổn định các em, chia phòng ở (Nam – Nữ ở hai dãy nhà Đông, Tây riêng biệt, phía sau Ban Tổ chức và các chú tiểu ở chùa)
 • BTC
 • TNV
 
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực    
 1.  
11h:30-13h00 Chỉ tịnh    
 1.  
13h:00-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường    
 1.  
14h:00-15h:00 Chia nhóm gia đình (trưởng, phó): TNV Quan âm Tu viện    
 1.  
15h:00-16h:00 Sinh hoạt nội quy khóa tu & học oai nghi đi đứng nằm ngồi (SC. TÂM THỊNH, SC. MINH HOA)    
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực    
 1.  
18h:30-19h:45 Tụng kinh-kinh tuổi trẻ hạnh phúc (trên chánh điện)    
 1.  
19h:45-20h:45 Giao lưu sinh hoạt các nhóm
TNV. Quan Âm Tu viện
   
 1.  
20h:45-21h:00 Thiền tọa (trên chính điện)
Đại đức Trí Định phụ trách
   
 1.  
21h:00 Chỉ tịnh    
Ngày 1: Ngày 16/07/2017
 1.  
04h:00-04h:10 Thức chúng    
 1.  
04h:10-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 Tập thể dục nhịp điệu
TNV. Quan Âm Tu viện
   
 1.  
05h:45-06h:30 Lễ sám buổi sáng (trên chánh điện)    
 1.  
06h:30-07h:30 Điểm tâm    
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, chuẩn bị Lễ Khai Mạc    
 1.  
08h:00-10h:30 Lễ Khai Mạc (có chương trình riêng)    
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực
(ĂN BẰNG KHAY, NIỆM PHẬT)
   
 1.  
11h:30-13h00 Chỉ tịnh    
 1.  
13h:00-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường    
 1.  
14h:00-15h:00 Học Phật pháp căn bản (ĐĐ. Thích Thiện Thông) (dưới hội trường)    
 1.  
15h:00-16h:00 Giao lưu sinh hoạt các nhóm
TNV. Quan Âm Tu viện
   
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực    
 1.  
18h:30-19h:45 Tụng kinh -kinh báo hiếu (trên chánh điện)    
 1.  
19h:45-20h:45 Giao lưu với ca sĩ Phật tử: Tiến Đạt/Sĩ Luân & Phương Thanh    
 1.  
20h:45-21h:00 Thiền tọa
(Đại đức Trí Định hướng dẫn)
   
 1.  
21h:00 Chỉ tịnh    
Ngày 2: Ngày 17/07/2017
 1.  
04h:00-04h:10 Thức chúng    
 1.  
04h:10-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 học võ cổ truyền/tự vệ
(TNV. Quan Âm Tu viện)
   
 1.  
05h:45-06h:30 Tụng kinh Phước Đức buổi sáng (trên chánh điện)    
 1.  
06h:30-07h:30 Điểm tâm    
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường,ổn định hội trường    
 1.  
08h:00-10h:30 Nghe giảng pháp (ĐĐ. Thích Thiện Thuận)    
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực    
 1.  
11h:30-13h00 Chỉ tịnh    
 1.  
13h:00-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường    
 1.  
14h:00-16h:00 Trò chơi vận động    
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực    
 1.  
18h:30-19h:45 Tụng kinh -kinh Báo Hiếu (trên chánh điện)    
 1.  
19h:45-20h:45 Thi Phật pháp trắc nghiệm
(Câu hỏi Đại đức Thiện Thông phụ trách)
   
 1.  
20h:45-21h:00 Thiền tọa    
 1.  
21h:00 Chỉ tịnh    
Ngày 3: Ngày 18/07/2017
 1.  
04h:00-04h:10 Thức chúng    
 1.  
04h:10-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 học võ cổ truyền/tự vệ    
 1.  
05h:45-06h:30 Tụng kinh Tuổi trẻ hạnh phúc buổi sáng (trên chánh điện)    
 1.  
06h:30-07h:30 Điểm tâm    
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung ổn định tại hội trường    
 1.  
08h:00-10h:30 Chuyên mục lắng nghe để hiểu (ĐĐ. Thích Quảng Tánh, SC. TN. Huệ Đức, SC. Nguyên Thanh)    
 1.  
10h:30-11h30 Thọ thực    
 1.  
11h:30-13h00 Chỉ tịnh    
 1.  
13h:00-14h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường    
 1.  
14h:00-15h:00 Chạy chương trình Gala    
 1.  
15h:00-16h:00 Chuẩn bị Gala (TNV. QATV hướng dẫn)    
 1.  
16h:00-17h:30 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
17h:30-18h:30 Dược thực    
 1.  
18h:30-20h:30 Gala    
 1.  
20h:30-21h:30 Lửa trại và hoa đăng    
 1.  
21h:30-21h:45 Thiền tọa    
 1.  
21h:45 Chỉ tịnh    
Ngày cuối: Ngày 19/07/2017
 1.  
04h:00-04h:10 Thức chúng    
 1.  
04h:10-05h:00 Vệ sinh cá nhân    
 1.  
05h:00-05h:45 học võ cổ truyền/tự vệ
(TNV. Quan Âm Tu viện)
   
 1.  
05h:45-06h:30 Tụng kinh Phước Đức buổi sáng (trên chánh điện)    
 1.  
06h:30-07h:30 Điểm tâm    
 1.  
07h:30-08h:00 Tập trung tại hội trường, chuẩn bị lễ bế mạc    
 1.  
08h:00-10h:30 Lễ Bế mạc (có chương trình riêng gồm 3 nội dung chính: Khen thưởng các nhóm, 5 bài trắc nghiệm Phật pháp điểm cao; 2 bài cảm tưởng Nam và Nữ; cảm tạ của BTC)    
 1.  
10h:30-11h:30 Thọ trai    
 1.  
11h:30-12h:30 Kết thúc khóa tu, cung tiễn chư Tôn đức BTC về bổn tự và tiễn đưa Tình nguyện viên, khóa sinh ra về.    
 
* Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Đại đức Thích Nhuận Nghĩa với điện thoại: 0937955232 hoặc 0643.876.024. Giấy đăng ký khóa tu lấy trên trang Website: trungtamnhandaohophap.net
- Thời giang hết hạn tiếp nhận tu sinh: từ ngày 10/06/2017 đến ngày 10/07/2017.
 
BAN TỔ CHỨC

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu