GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp

Cập nhật lúc 05:36:02 09-01-2017 (GMT+7) Lượt xem:2273

Mấy Chú Dự Sinh Nhật Sư Ông

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong hình ảnh có thể có: 21 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 23 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, bầu trời, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 4 người
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, cây, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trong hình ảnh có thể có: 3 người
Trong hình ảnh có thể có: 4 người
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu